Bienvenue en France

room 0 ECHOES

Với tên gọi BIENVENUE EN FRANCE, năm nay Ngày hội Giáo dục Đại học Pháp, sẽ không chỉ giới hạn trong giáo dục mà còn mở rộng ra cả các lĩnh vực Công nghệ - du lich - văn hoá - ẩm thực Pháp. Qua đó, các bạn học sinh - sinh viên có thể đăng kí phỏng vấn và gặp trực tiếp đại diện các trường. Còn các quý vị phụ huynh có thể tìm hiểu và có những trả nghiệm thú vị về nước Pháp qua các gian hàng liên quan các lĩnh vực nêu trên.


DOWNLOAD OUR APP TO DISCOVER THIS TOUR AND MANY OTHERS.

ios-store

The Echoes


Discover more geolocated content in our apps.

ios-store


Or start creating tours, treasure hunts, POI maps... Just let your imagination guide you.

Sign up

Are you a creator?

Start here
CREATE/EXPLORER:
 • Festival guides
 • Sound art experiences
 • City guides
 • Smart city integrations
 • Museum audio guides
 • University campus tours
 • Treasure hunt & geolocated games
 • Foodie tours
 • Galleries audio guides
 • Conference guides
 • Indoor audio guides (iBeacon, indoor GPS)
 • Locative digital storytelling
 • National park guides
 • Events guides
 • Art trails
 • Historical tours
 • Location-aware music experiences
 • Spooky trails
 • Locative podcasts
PROUDLY SUPPORTED BY:

We are proudly supported by the Embassy of Denmark in Hanoi's Cultural Development and Exchange Fund (CDEF) and all the amazing supporters that contributed to our IndieGoGo campaign.

denmark-in-vietnamfunded-with-indiegogo

v1.0.19 © ECHOES. All rights reserved.