Bornholm Åben Form Pavillon af Luft / Bornholm Open Form Pavilion of Air

room 16 ECHOES

https://www.recordedfields.net/installations/bornholm-open-form-pavilion-of-air/ [Scroll ned for dansk tekst] Walk very slowly to allow sounds to enter gradually, notice the borders of these zones where new sounds fade-in, spend time in some places to notice the long sounds develop.

This audiowork for BEAST Bornholm is part of the pan-European Open Form Pavilion of Air series, following Pavilions for Warsztaty Kultury (Lublin, PL), Meetfactory (Prague, CZ), Folldal Kommune (NO) and Bergen Arkitekthøgskole (NO) - each offer a modulation of a location and its context. The audiowork uses sound and site-mapping to offer a playful renewal and reframing of public space as an essential place of engagement for the community. Inspired by Polish architects Oskar & Zofia Hansen’s “Open Form” architectural concept (ca. 1959), the audio work is presented as a Pavilion without walls - a roof made from sound - that is heard to extend across the public space of Østermarie Park.

By traversing different zones within the park using your mobile phone, the Echoes app and headphones, you become a participatory listener producing a composition in real-time as your navigation creates a unique choreography via GPS, combining and changing sounds mapped within the site through the app. A new layer of experience is rendered within Østermarie Park as the simplicity of the invisible roof and the absorbing physicality of its sound transforms the location and its context. The Pavilion has no visible presence outside the app and can only be accessed and enjoyed on-site in Østermarie Park.

DANSK https://www.recordedfields.net/installations/bornholm-open-form-pavilion-of-air/ Gå meget langsomt for at lade lydene komme ind gradvist, læg mærke til grænserne for zonerne, hvor nye lyde fader ind, brug tid nogle steder for at lægge mærke til de lange lyde, der udvikler sig.

Dette lydværk til BEAST Bornholm er en del af den paneuropæiske Open Form Pavilion of Air-serie, der følger efter Pavilions for Warsztaty Kultury (Lublin, PL), Meetfactory (Prag, CZ), Folldal Kommune (NO) og Bergen Arkitekthøgskole (NO) - hver især tilbyder en modulation af et sted og dets kontekst. Audioværket bruger lyd og kortlægning af stedet til at tilbyde en legende fornyelse og omformning af det offentlige rum som et vigtigt sted for engagement i samfundet. Inspireret af de polske arkitekter Oskar & Zofia Hansens arkitektoniske koncept "Open Form" (ca. 1959) præsenteres lydværket som en pavillon uden vægge - et tag lavet af lyd - der kan høres strække sig ud over det offentlige rum i Østermarie Park.

Ved at bevæge sig gennem forskellige zoner i parken ved hjælp af din mobiltelefon, Echoes-appen og hovedtelefoner, bliver du en deltagende lytter, der producerer en komposition i realtid, mens din navigation skaber en unik koreografi via GPS, der kombinerer og ændrer lyde, der er kortlagt på stedet via appen. Der opstår et nyt lag af oplevelser i Østermarie Park, da det usynlige tags enkelhed og lydens absorberende fysikalitet forandrer stedet og dets kontekst. Pavillonen har ingen synlig tilstedeværelse uden for appen og kan kun tilgås og nydes på stedet i Østermarie Park.


DOWNLOAD OUR APP TO DISCOVER THIS TOUR AND MANY OTHERS.

play-storeapp-store

The Echoes


01

02

03

04

05

Discover more geolocated content in our apps.

play-storeapple-app-store


Or start creating tours, treasure hunts, POI maps... Just let your imagination guide you.

SIGN UP

Are you a creator?

START HERE

Privacy & cookie policy / Terms and conditions

© ECHOES. All rights reserved / ECHOES.XYZ Limited is a company registered in England and Wales, Registered office at Merston Common Cottage, Merston, Chichester, West Sussex, PO20 1BE

v2.4.4 © ECHOES. All rights reserved.