Alicja Czyczel - Płynny Grunt / Fluid Ground

room 9 ECHOES

Wrocław

PL: Struny głosowe są częścią krajobrazu dźwiękowego. Oddychanie jest przepływem pomiędzy płucami, krwią, komórkami, roślinami i atmosferą. Ciało słucha i dźwięczy, kiedy nagrywam i śpiewam w terenie. Chodzenie jest prostym narzędziem choreograficznym, które generuje wielozmysłowe zdarzenia.

Zapraszamy na performans wokalny w formie spaceru dźwiękowego na Wyspie Opatowickiej, który zostanie poprowadzony przez choreografkę Alicję Czyczel. Bliskość Odry będzie inspiracją do partytur ruchowych i ćwiczeń ze słuchania, które artystka zaproponuje osobom uczestniczącym w spacerze.

BIO Alicja Czyczel jest artystką działającą na pograniczu choreografii, sztuk wizualnych i edukacji eksperymentalnej. Jej praktyka artystyczna opiera się na queerowo-feministycznych metodologiach i tworzeniu bezpiecznych przestrzeni do ruchu, dzielenia się wiedzą i doświadczania przyjemności. Czyczel tworzy choreografie sceniczne, kolektywne i interdyscyplinarne projekty performatywne oraz spacery dźwiękowe. Współtwórczyni kolektywu Przestrzeń Wspólna. Członkini Queerowej Akademii Ruchu. Jej eseistyczne i poetyckie teksty ukazały się w „Dialogu”, „Glissando", „Playground”. W 2022 roku wydała “Toń” w Szarej Renecie. https://cargocollective.com/alicjaczyczel

ENG: Vocal cords are part of the soundscape. Breathing is a flow between the lungs, blood, cells, plants and the atmosphere. The body listens and resonates as I record and sing in the open air. Walking is a simple choreographic tool that generates multi-sensory events. Please join us for a vocal performance in the form of a soundwalk on Opatowicka Island, led by choreographer Alicja Czyczel. The proximity of the Oder River will serve as inspiration for the movement scores and listening exercises that the artist will propose to the participants.

BIO: Alicja Czyczel is an artist working at the intersection of choreography, visual arts, and experimental education. Her practice is based on queer feminist methodologies and the creation of safe spaces for movement, learning and pleasure. Czyczel designs stage choreographies, collective and interdisciplinary performative projects, and site-specific soundwalks. Co-founder of the Common Space collective. Member of the Queer Academy of Movement. Her essays and poetic texts have been published in " Dialog", "Glissando", and "Playground". In 2022, she released Toń on the Szara Reneta label. https://cargocollective.com/alicjaczyczel


Canti Spazializzati / Sound Art Forum
Canti Spazializzati / Sound Art Forum
https://www.facebook.com/CantiSpazializzati https://soundartforum.bandcamp.com/

DOWNLOAD OUR APP TO DISCOVER THIS TOUR AND MANY OTHERS.

play-storeapp-store

The Echoes


JAZ

ZEJSCIE DAB

PTASIASCIEZKA

PROCHNO

POLANA

Discover more geolocated content in our apps.

play-storeapple-app-store


Or start creating tours, treasure hunts, POI maps... Just let your imagination guide you.

SIGN UP

Are you a creator?

START HERE

Privacy & cookie policy / Terms and conditions

© ECHOES. All rights reserved / ECHOES.XYZ Limited is a company registered in England and Wales, Registered office at Merston Common Cottage, Merston, Chichester, West Sussex, PO20 1BE

v2.4.4 © ECHOES. All rights reserved.