ROZEJRZYJ SIĘ / LOOK AROUND WARSAW

room 15 ECHOES

Warszawa

“Rozejrzyj się” zachęca do uruchomienia uważności wobec otoczenia – jego ludzkich i więcej-niż-ludzkich mieszkańców, wplecionych w nie opowieści, jego barw, dźwięków i zapachów. Oferuje ścieżki i perspektywy pozwalające na dostrzeżenie tego, czego zwykle nie zauważamy – zarośniętych brzegów rzek, ptasich gniazd zbudowanych z patyczków i sztucznych włókien, wytworów ludzkiej kultury, które wrosły w krajobraz.

“Rozejrzyj się” jest kontynuacją projektu “Look Around” realizowanego w ramach wystawy krajów i regionów Praskiego Quadriennale 2023 przez kolektyw w składzie: Zuzanna Berendt, Ludomir Franczak, Magdalena Franczak, Michał Fronk, Anna Majewska, Sara Märc, Ida Ślęzak.

Dźwięk – Marcin Dymiter Produkcja: Karolina Dziełak-Żakowska, Krystyna Mogilnicka (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego) Identyfikacja wizualna – Robert Zając (kilku.com)

"Look Around" encourages us to activate our attention to our surroundings-its human and more-than-human inhabitants, the stories woven into it, its colors, sounds, and smells. It offers paths and perspectives that allow us to see what we don't normally notice-overgrown riverbanks, bird nests made of sticks and artificial fibers, products of human culture that have grown into the landscape.

This is a continuation of the project "Look Around" realized within the framework of the exhibition of countries and regions of the Prague Quadrennial 2023 by a collective consisting of Zuzanna Berendt, Ludomir Franczak, Magdalena Franczak, Michal Fronk, Anna Majewska, Sara Märc, Ida Ślęzak.

Sound-Marcin Dymiter Production: Karolina Dziełak-Żakowska, Krystyna Mogilnicka (Zbigniew Raszewski Theatre Institute) Visual identification-Robert Zając (kilku.com)


DOWNLOAD OUR APP TO DISCOVER THIS TOUR AND MANY OTHERS.

play-storeapp-store

The Echoes


MEMORIAŁ

Jesteś w granicznym punkcie pomiędzy rwącą arterią miejską i zielonym terenem przy rzece. Jest to mi…

1

Opowieść może przejawiać się nie tylko jako łańcuch słów połączonych zasadami gramatyki. The story c…

2

Opowieść może przejawiać się nie tylko jako łańcuch słów połączonych zasadami gramatyki. The story c…

3

Opowieść może przejawiać się nie tylko jako łańcuch słów połączonych zasadami gramatyki. The story c…

4

Opowieść może przejawiać się nie tylko jako łańcuch słów połączonych zasadami gramatyki. The story c…

Discover more geolocated content in our apps.

play-storeapple-app-store


Or start creating tours, treasure hunts, POI maps... Just let your imagination guide you.

SIGN UP

Are you a creator?

START HERE

Privacy & cookie policy / Terms and conditions

© ECHOES. All rights reserved / ECHOES.XYZ Limited is a company registered in England and Wales, Registered office at Merston Common Cottage, Merston, Chichester, West Sussex, PO20 1BE

v2.4.4 © ECHOES. All rights reserved.