Metamorphoses | Förvandlingar | Hammarskogs herrgård

room 2 ECHOES

Uppsala

[In English below]

Om du sjunker ned vid ett av de gamla träden, känner barken mot din kropp och lyssnar, tas du med på en förvandlingsresa. Ljudverket är inspirerat av Ovidius Metamorfoser, där två människor efter ett långt liv tillsammans får sin önskan uppfylld – att få dö samtidigt så en av dem inte behöver begrava den andra. Snarare än att möta döden upplever de en förunderlig förvandling. Ljudlandskapet är komponerat av ljud genererade av solen, växters fotosyntes och små organismer i vår närhet. Verket är en meditation över vänskap, sorg, kärlek och att välkomna det omvälvande.

För bästa ljudkvalité rekommenderas att du laddar ned ljudet istället för att streama och använder bra hörlurar. Ljudet triggas av din GPS-position och går att höra när du befinner dig i fälten som syns på kartan. Börja i cirkeln utanför Hammarskogs herrgården i Hammarskogs naturreservat utanför Uppsala. Verket är på engelska och cirka 10 minuter långt.

Det går att pausa ljudspåret, men du kan inte spola tillbaka. Om du blivit störd och vill lyssna från början lämnar du fältet och går in på nytt, eller så kan du helt enkelt avsluta och starta om genom att välja ”stop walk” i appens meny.

Ljud, röst, komposition, bilder: Janna Holmstedt. Bas: Fernando Honorato. Verket är del av utställningen Konstskådning i Hammarskogs naturreservat, Uppsala, 25-27 augusti 2023. Se program och utställande konstnärer på www.konstskadning.com

[In English]

If you find a place among the old trees where you can sense the bark, relax and listen, you will be taken on a journey of transformation. The sound piece is inspired by Ovid's Metamorphoses, where two people after a long life together get their wish fulfilled – to die at the same time so that one of them does not have to bury the other. Rather than face death, they experience a wondrous transfiguration. The soundscape is composed of sounds generated by the sun, plant photosynthesis, and small animals that are in our vicinity but that we don't often see. The work is a meditation on friendship, grief, love, and of welcoming emotional and physical transformation.

For the best sound quality it is recommended that you download the sound instead of streaming, and use good headphones. The sound is triggered by your GPS position and can be heard when you are in the zones seen on the map. Start in the circle outside the old mansion in Hammarskog nature reserve, Uppsala. The piece is in English and about 10 minutes long.

You can pause the sound, but you cannot rewind. If you have been interrupted and want to listen from the beginning you can either leave the zone and re-enter, or simply click ”stop walk” in the menue and start anew.

Sound, voice, composition, images: Janna Holmstedt. Bass: Fernando Honorato. Metamorphoses is part of the exhibition Konstskådning in Hammarskog nature reserve, Uppsala, 25-27 August 2023. See program and exhibiting artists at www.konstskadning.com


Janna Holmstedt
Janna Holmstedt
Artist, lives in Stockholm, Sweden. www.jannaholmstedt.com

DOWNLOAD OUR APP TO DISCOVER THIS TOUR AND MANY OTHERS.

play-storeapp-store

The Echoes


Welcome | Välkommen

This is where you start, 1 min. Vi börjar här, 1 min.

Metamorphoses | Förvandlingar

Listen in silence among the trees, 10 min. Lyssna i stillhet bland träden, 10 min.

Discover more geolocated content in our apps.

play-storeapple-app-store


Or start creating tours, treasure hunts, POI maps... Just let your imagination guide you.

SIGN UP

Are you a creator?

START HERE

Privacy & cookie policy / Terms and conditions

© ECHOES. All rights reserved / ECHOES.XYZ Limited is a company registered in England and Wales, Registered office at Merston Common Cottage, Merston, Chichester, West Sussex, PO20 1BE

v2.4.4 © ECHOES. All rights reserved.