Bergen Åpen Form Paviljong av Luft (Sverresborg) / Bergen Open Form Pavilion of Air

room 10 ECHOES

Bergen

Download app https://explore.echoes.xyz/ and then open QR code in app.

Details https://www.recordedfields.net/installations/bergen-open-form-pavilion-of-air/

[Bla nedover for Norsk tekst] Walk very slowly to allow sounds to enter gradually, notice the borders of these zones where new sounds fade-in, spend time in some places to notice the long sounds develop.

“Bergen Åpen Form Paviljong av Luft” (Bergen Open Form Pavilion of Air) is a floating roof of sound extending over Bergenhus Festning Sverresborg, triggered by GPS and accessed via a smartphone, headphones and the echoes.xyz app. This audiowork developed with Bergen Arkitekthøgskole is one of 15 locations in 9 countries in the pan-European Open Form Pavilion of Air series, using sound and site-mapping to offer a playful renewal and reframing of public space as an essential place of engagement for the community. The series and its name draws on Oskar & Zofia Hansen’s “Open Form” architecture as well as the specific connection that the Hansens and Open Form in general have to the foundation work and formation of the Bergen Arkitekthøgskole (Bergen School of Architectur)e through Svein Hatløy - the only architecture school worldwide to currently teach "Open Form" as a living architectural practice and concept.

By walking through different zones atop Bergenhus Festning Sverresborg while using your mobile phone, the Echoes app and headphones, you become a participatory listener producing a composition in real-time. Your navigation creates a unique choreography via GPS, combining and changing sounds mapped along the site outside the main building through the app. Hear this hilltop and harbourside location and its context become transformed by the sounds forming this floating acoustic architecture, revealing an immersive, profoundly spatial and physical experience. The Pavilion has no visible presence outside the app and can only be accessed and enjoyed on-site in Sverresborg.

Overview of the series https://www.rte.ie/culture/2023/0327/1366079-new-music-dublin-welcomes-you-to-the-open-form-pavilion-of-air/

_ [NORSK] Gå veldig sakte for å la lydene komme gradvis inn, legg merke til grensene for disse sonene der nye lyder fades inn, bruk tid på noen steder for å legge merke til de lange lydene som utvikler seg.

"Bergen Åpen Form Paviljong av Luft" er et flytende lydtak som strekker seg over Bergenhus Festning Sverresborg, utløst av GPS og tilgjengelig via en smarttelefon, hodetelefoner og echoes.xyz-appen. Dette lydverket, som er utviklet i samarbeid med Bergen Arkitekthøgskole, er ett av 15 steder i ni land i den paneuropeiske serien Open Form Pavilion of Air, som ved hjelp av lyd og stedskartlegging på en leken måte fornyer og omformer det offentlige rom som et viktig sted for samfunnsengasjement. Serien og navnet trekker veksler på Oskar og Zofia Hansens "Open Form"-arkitektur, samt den spesifikke forbindelsen ekteparet Hansen og Open Form generelt har til grunnleggelsen og etableringen av Bergen Arkitekthøgskole gjennom Svein Hatløy - den eneste arkitektskolen i verden som i dag underviser i "Open Form" som en levende arkitektonisk praksis og konsept.

Ved å gå gjennom ulike soner på toppen av Bergenhus Festning ved hjelp av mobiltelefonen din, Echoes-appen og hodetelefoner, blir du en deltakende lytter som produserer en komposisjon i sanntid. Navigasjonen din skaper en unik koreografi via GPS, som kombinerer og endrer lydene som er kartlagt utenfor hovedbygningen gjennom appen. Hør hvordan denne bakketoppen og havneområdet og konteksten blir forvandlet av lydene som danner denne flytende akustiske arkitekturen, og får en oppslukende, romlig og fysisk opplevelse. Paviljongen er ikke synlig utenfor appen og kan kun oppleves på Sverresborg.


Robert Curgenven
Robert Curgenven
http://recordedfields.net/ Robert Curgenven creates large-scale audiovisual experiences, performances, albums and installations, that emphasize physicality, our embodied response to sound and its correspondence to location, air, weather and architecture - the underlying significance of context. His recorded output includes "Tailte Cré-Umha (Bronze Lands)" and "SIRÈNE", pipe organ works, for his Recorded Fields Editions; "Oltre" and "Built Through" for LINE imprint; and "Climata", recorded in 15 of James Turrell’s Skyspaces across 9 countries. Festival performances include Sydney Festival, Maerzmusik (Kraftwerk Berlin), Sonic Acts (Amsterdam), Cork Midsummer, Ultrahang (Budapest). Works and installations produced include those for National Gallery of Australia, National Museum of Poland (Krakow), Palazzo Grassi (Venice), Transmediale (Berlin) and National Sculpture Factory (IRL). "Curgenven makes the point that sounds are fundamental to our perception of the world... hearing the complexities of a place and time is intersected by memories of the familiar which are in turn displaced and transformed.” Realtime Magazine (AUS) “Behind the music lurk such [disparate] presences as Alvin Lucier, King Tubby, Murray Schafer and Eliane Radigue.” The Wire Magazine (UK)

DOWNLOAD OUR APP TO DISCOVER THIS TOUR AND MANY OTHERS.

play-storeapp-store

The Echoes


01

02

03

04

05

Discover more geolocated content in our apps.

play-storeapple-app-store


Or start creating tours, treasure hunts, POI maps... Just let your imagination guide you.

SIGN UP

Are you a creator?

START HERE

Privacy & cookie policy / Terms and conditions

© ECHOES. All rights reserved / ECHOES.XYZ Limited is a company registered in England and Wales, Registered office at Merston Common Cottage, Merston, Chichester, West Sussex, PO20 1BE

v2.4.4 © ECHOES. All rights reserved.