W rytmie Lajkonika. Szlakiem niematerialnego dziedzictwa Krakowa

room 15 ECHOES

Kraków

Muzeum Krakowa zaprasza na spacer szlakiem miejsc, które stanowią scenerię wyjątkowych zwyczajów i tradycji Krakowa. Niektóre z nich wypełnia na co dzień miejski gwar, inne są oazami spokoju, lecz w określonych momentach roku ożywają w niezwykły sposób.

Spacer prowadzi głównie trasą pochodu Lajkonika, który w oktawę Bożego Ciała wyrusza ze Zwierzyńca na Rynek Główny, by nieść pomyślność mieszkańcom Krakowa. W tych miejscach kultywowane są też inne krakowskie tradycje, jak odpust Emaus, intronizacja Króla Kurkowego, korowód bronowicki czy konkurs szopek krakowskich. Zachęcamy też do odwiedzenia kopca Krakusa i wzgórza Lasoty, gdzie pielęgnowane są zwyczaje związane z Rękawką.

Chcąc przywołać ulotną atmosferę wydarzeń prezentujemy nagrania, które powstały podczas badań etnograficznych. Za sprawą dźwięków w dowolnej chwili możecie wyobrazić sobie, jak wokół Was ożywa dziedzictwo miejsca.

Kierownik projektu: Andrzej Szoka

Koncepcja spaceru: Monika Widzicka

Współpraca: Marcin Barski

Spacer powstał w ramach projektu „Pochód Lajkonika - niematerialne dziedzictwo kulturowe w przestrzeni Krakowa”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


DOWNLOAD OUR APP TO DISCOVER THIS TOUR AND MANY OTHERS.

play-storeapp-store

The Echoes


Lajkonik na placu Na Stawach

Lajkonik i jego orszak od lat przemierzają niezmienioną trasę, wiodącą od siedziby Wodociągów Miasta…

Emaus

Emaus to odpust urządzany w Poniedziałek Wielkanocny przy kościele Najświętszego Salwatora na Zwierz…

Lajkonik na dziedzińcu klasztoru sióstr Norbertanek

Podczas pochodu Lajkonik składa wizytę siostrom Norbertankom. W pobliżu ich klasztoru rozegrała się …

Pochód Lajkonika na ul. Kościuszki

Trasa pochodu wiedzie ulicami Tadeusza Kościuszki i Zwierzyniecką, przecinając ruchliwe Aleje Trzech…

Lajkonik zbiera haracz na ul. Zwierzynieckiej

Przechodząc ul. Zwierzyniecką Lajkonik kontynuuje odwiedzanie tutejszych sklepów i zakładów usługowy…

Discover more geolocated content in our apps.

play-storeapple-app-store


Or start creating tours, treasure hunts, POI maps... Just let your imagination guide you.

SIGN UP

Are you a creator?

START HERE

Privacy & cookie policy / Terms and conditions

© ECHOES. All rights reserved / ECHOES.XYZ Limited is a company registered in England and Wales, Registered office at Merston Common Cottage, Merston, Chichester, West Sussex, PO20 1BE

v2.4.4 © ECHOES. All rights reserved.