De skulle heller lage egne maskiner: Backers stjerne

room 1 ECHOES

Bergen

Maskiner: Backers stjerne 02:17 Harriet Backer blir observert malande i mariakyrkja i Bergen med loddesnor i hand (nøklar som vekt) framfor eit lerret fullsatt av raude komposisjonslinjer, som eit spindelvev, seier betraktaren fra bergens overklasse. Kor vesentleg Backers kunstnerskap er inkludert hennar korrekturgjerningar og proto-kunstakademi (c 1890-1912), var eg ikkje klar over før desse arkivundersøkingane. Ei meir finmaska kunsthistorie tok til å forme seg. Seinare, på Nasjonalmuseet, henger dei opp maleria til Backer i ein av dei største mønstringane av verka hennar. Spotlyset er likevel så underleg plassert at dei ornamenterte rammene kastar fleire centimeter med skugger nedover musikkrom, stilleben og kyrkjeinteriør. Stadar: morgonfuglar + regn + nøklar i loddesnor + romklang Stange kyrkje. Kjelder: Harriet Backer biografi, Else Christie Kielland, 1958; Kunstnerforbundets korrespondansearkiver, 1910-2011; Lingua Ignota, Caligula 2019. De skulle heller lage egne maskiner - Undersøkelser i Kunstnerforbundets arkiv 1910-2023, er utgitt i 2023 av Atelier Kunstnerforbundet i forbindelse med arkivprosjektet. Formålet er å sikre dokumentasjon, tilgjengeliggjøring og aktualisering av arkivmaterialet. Sammen med Elise Storsveen og Helene Duckert er Ragnhild Aamås' verk en av tre testproduksjoner som utforsker arkivet. Bilde: skugge fra ramme, i Hvert atom er farge, Nasjonamuseet i Oslo. Foto: Aamås, november 2023.


ragnaam
ragnaam
tba

DOWNLOAD OUR APP TO DISCOVER THIS TOUR AND MANY OTHERS.

play-storeapp-store

The Echoes


Maskiner: Backers stjerne

02:17 Stadar: morgonfuglar + regn + nøklar i loddesnor + romklang Stange kyrkje. Kjelder: Harriet Ba…

Discover more geolocated content in our apps.

play-storeapple-app-store


Or start creating tours, treasure hunts, POI maps... Just let your imagination guide you.

SIGN UP

Are you a creator?

START HERE

Privacy & cookie policy / Terms and conditions

© ECHOES. All rights reserved / ECHOES.XYZ Limited is a company registered in England and Wales, Registered office at Merston Common Cottage, Merston, Chichester, West Sussex, PO20 1BE

v2.4.4 © ECHOES. All rights reserved.