Kajsa Lindgren – Macrocosm

room 1 ECHOES

Piteå

(In English below.)

Med ljudkonstprojektet ComposerSplaces vill Audiorama sprida och öka kunskapen om svensk elektroakustisk musik och ljudkonst till en bredare publik.. https://www.audiorama.se/composersplaces

Macrocosm (2022) är ett flerkanaligt, vokalt verk ursprungligen uruppfört av Audiorama. Med ljudmaterial bestående av inspelningar av sin egen röst om totalt åtta stämmor, noggrant inspelade var för sig och bearbetade individuellt, är tanken att skapa en slags hyper-realistisk, omslutande kör som utforskar olika grader av igenkänning, närhet och avstånd. Förändringar av klang, textur och rumslighet står i fokus och rösterna har bearbetats primärt med granular syntes, frekvensfokuserade verktyg, spatialt distribuerade med Ambisonics.

Kajsa Lindgren (f. 1990) är en svensk kompositör som huvudsakligen arbetar med ljudkällor från fältinspelningar och röst. Hon utforskar olika sätt att närma sig, spela in och framföra dem på genom bl a rumslig, flerkanalig distribution såväl som inom mer traditionella format. Hennes arbete inkluderar elektroakustiska kompositioner och ljudinstallationer, samt kompositioner för akustiska traditionella instrument. https://kajsalindgren.com/

(EN) With the sound art project ComposerSplaces, Audiorama wants to make Swedish electroacoustic music and sound art available to a wider audience. https://www.audiorama.se/composersplaces

Macrocosm (2022) is a multi-channel, vocal work originally premiered by Audiorama. With material consisting of recordings of her own voice for a total of eight bars, carefully recorded separately and processed individually, the idea is to create a kind of hyper-realistic, immersive choir that explores different degrees of recognition, intimacy and distance. Changes in timbre, texture and spatiality are in focus and the voices have been processed primarily through granular synthesis, frequency-focused tools, spatially distributed with Ambisonics.

Kajsa Lindgren (b. 1990) is a Swedish composer, sound-artist and sound designer mainly working with field recordings and voice. Her work often explores different ways to approach, record and perform them through spatial, multichannel distribution as well as within more traditional formats. Her work includes electroacoustic compositions and sound installations, as well as compositions for acoustic traditional instruments. https://kajsalindgren.com/

(Photo courtesy of the composer.)


Audiorama - Hörspiel, Sound art and Electroacoustic Music
Audiorama - Hörspiel, Sound art and Electroacoustic Music
Audiorama initiates, plan and execute projects focusing on contemporary sound art, earplays and electroacoustic music. We commission, produce and present new works by composers, sound artists and dramatists. We collaborate with organizations, institutions and universities. Audiorama runs two festivals: Tonband (music) and Dramaton (Hörspiel). We also collaborate with a number of other festivals, some of them on a regular basis. Examples of the diverse projects we work on are Ljudbänken (“The Sound Bench”), a touring public sound art installation, and the PULS concert series in collaboration with EAU.

DOWNLOAD OUR APP TO DISCOVER THIS TOUR AND MANY OTHERS.

play-storeapp-store

The Echoes


Kajsa Lindgren – Macrocosm

(In English below.) Med ljudkonstprojektet ComposerSplaces vill Audiorama sprida och öka kunskapen …

Discover more geolocated content in our apps.

play-storeapple-app-store


Or start creating tours, treasure hunts, POI maps... Just let your imagination guide you.

SIGN UP

Are you a creator?

START HERE

Privacy & cookie policy / Terms and conditions

© ECHOES. All rights reserved / ECHOES.XYZ Limited is a company registered in England and Wales, Registered office at Merston Common Cottage, Merston, Chichester, West Sussex, PO20 1BE

v2.4.4 © ECHOES. All rights reserved.