SocialMaps W2022/1 — kartografie a možnosti mapován

room 6 ECHOES

Brno
Kartografie vytváří mapy, které nejsou nikdy nositeli objektivní skutečnosti a nikdy nezaznamenávají mapované území neutrálním způsobem. Svět je vždy zaznamenáván z určitého úhlu pohledu a kromě toho, že jsou mapy nástroji komunikace, mohou sloužit také jako nástroje moci. Hodnoty a úsudky o tom, jaký obsah nám pomáhají zprostředkovávat, jsou totiž vždy podřízeny jednotlivcům, kteří je vytváří. A současné mapy v digitálním prostředí se řídí stejnými zákonitostmi, jež ovlivňují to, jakým způsobem o mapách smýšlíme, jak je používáme, jaká je jejich podstata, komu a jak mají a mohou sloužit a jaký svět nám pomáhají reprezentovat, ale i poznávat; co nám mohou rozličné kartografické podklady říci o světě a schopnosti zapojení člověka v procesu tvorby map.

Isha
Isha

DOWNLOAD OUR APP TO DISCOVER THIS TOUR AND MANY OTHERS.

play-storeapp-store

The Echoes


Zvuková stopa 1

Zvuková stopa 2

Zvuková stopa 3

Zvuková stopa 4

Zvuková stopa 5

Discover more geolocated content in our apps.

play-storeapple-app-store


Or start creating tours, treasure hunts, POI maps... Just let your imagination guide you.

SIGN UP

Are you a creator?

START HERE

Privacy & cookie policy / Terms and conditions

© ECHOES. All rights reserved / ECHOES.XYZ Limited is a company registered in England and Wales, Registered office at Merston Common Cottage, Merston, Chichester, West Sussex, PO20 1BE

v2.4.2 © ECHOES. All rights reserved.