å veve, å vandre | weaving, wandering

room 7 ECHOES

I denne lydvandringen er lyden i hodetelefonene ment å spille sammen med lyden rundt deg. Lytt til musikken sammen med fossen, vannet og fuglekvitret. Utforsk området med ørene, med øynene og med fantasien. Gå der du ikke ville gått hvis du kun var på gjennomfart.

Det har tidligere vært både papirmølle og veveri her. Elva har vært en slags motorkraft. Folk har levd dagliglivet sitt her i mange, mange år før oss. Nå er det annerledes. Denne lydvandringen inviterer til å stoppe opp og undre seg over det som var, det som er og alt som skal bli.

«å veve, å vandre» er en lydvandring langs en liten del av Akerselva i Oslo. Vandringen ligger tilgjengelig i appen ECHOES. Du må ha med deg telefon (med installert app) og hodetelefoner for å kunne oppleve vandringen. Det lønner seg også å laste ned lydvandringen lokalt på telefonen, det gjøres i appen.

De tre nærmeste holdeplassene med kollektivtransport er Biermanns gate, Sannergata og Vøyenbrua. Herfra er det kort vei å gå til området med lyd som befinner seg rundt Glads mølle, Beierbrua og Arbeidermuseet. Nøyaktig hvor lyden er ser du i appen.

Lydvandringen ligger ute fra 21. april og vil være tilgjengelig i to måneder.

Takk til:

Eivind Holmboe Leifsen Maren Sofie Nyland Johansen Kristine Tjøgersen Anders Tveit Jonas Junge

Bildet er hentet fra Digital Jacquard Design av Julie Holyoke og viser en vevnad av Robin Muller.

//

In this sound walk, the sounds you hear in the headphones are meant to blend with the sounds around you. Listen to the music along with the waterfall, the water, and the chirping of birds. Explore the area with your ears, your eyes, and your imagination. Go where you wouldn't have gone if you were just passing through. There used to be both a paper mill and a weaving mill here. The river used to be a sort of driving force. People have lived their daily lives here for many, many years before us. Now things are different. This sound walk invites you to pause and wonder about what was, what is, and everything that will be.

«weaving, wandering» is a soundwalk made by Maia Viken along a small part of Akerselva in Oslo. The walk is available in the ECHOES app. You need to have your phone (with the app installed) and headphones with you to experience the sound walk. It is recommended to download the sound walk itself locally on your phone. This can be done in the app.

The three nearest public transport stops are Biermanns gate, Sannergata and Vøyenbrua. From here, it’s a short walk to the area with sound located around Glads mølle, Beierbrua and Arbeidermuseet. You can see exactly where the sound is located in the app.

The soundwalk is available in the app from the 21st of April and will stay available for two months.

Thanks to:

Eivind Holmboe Leifsen Maren Sofie Nyland Johansen Kristine Tjøgersen Anders Tveit Jonas Junge

The image is taken from Digital Jacquard Design by Julie Holyoke and shows a weaving by Robin Muller.


DOWNLOAD OUR APP TO DISCOVER THIS TOUR AND MANY OTHERS.

play-storeapp-store

The Echoes


Arbeidermuseet

Beierbrua

Vøyenparken

Discover more geolocated content in our apps.

play-storeapple-app-store


Or start creating tours, treasure hunts, POI maps... Just let your imagination guide you.

SIGN UP

Are you a creator?

START HERE

Privacy & cookie policy / Terms and conditions

© ECHOES. All rights reserved / ECHOES.XYZ Limited is a company registered in England and Wales, Registered office at Merston Common Cottage, Merston, Chichester, West Sussex, PO20 1BE

v2.4.4 © ECHOES. All rights reserved.