Vilka är vi?

room 13 ECHOES

Falkenberg
Vilka är vi? är ett konstverk som utgår ifrån Årstad och dess ljudvärld. Jan Carleklev har fått möjligheten att lyssna till röster från trakten på nära håll, men också på lite avstånd. Det är rösterna från människor, fåglar, fladdermöss, träd, gräs och insekter. Alla har det gemensamt att de lever på samma plats och vill bli lyssnade till. Konstverket väver samman naturens och människans klanger och skildrar genom en kollektiv ljudbild ett rikt mönster av liv. Verkslängd: cirka 15 minuter

Jan Carleklev
Jan Carleklev

DOWNLOAD OUR APP TO DISCOVER THIS TOUR AND MANY OTHERS.

play-storeapp-store

The Echoes


Vilka är vi? - START

Djuren och växterna

March I Årstad

Discover more geolocated content in our apps.

play-storeapple-app-store


Or start creating tours, treasure hunts, POI maps... Just let your imagination guide you.

SIGN UP

Are you a creator?

START HERE

Privacy & cookie policy / Terms and conditions

© ECHOES. All rights reserved / ECHOES.XYZ Limited is a company registered in England and Wales, Registered office at Merston Common Cottage, Merston, Chichester, West Sussex, PO20 1BE

v2.4.4 © ECHOES. All rights reserved.