Zjarri i Ilegales

room 23 ECHOES

Prishtinë, Prishtina, Kosovo

Një rrugëtim në kohë nga jeta e rezistencës për Liri e Prishtinës në ish-Jugosllavinë komuniste Ky audio rrugëtim nëpër Prishtinë do të sjell në kujtesë veprimtaritë “ilegale” që kanë ndodhur në ish-Jugosllavi e që për qëllim kanë pasur çlirimin e shqiptarëve. Sakrifica e individëve dhe organizatave të caktuara, në kohë shumë të vështira për shqiptarët, kanë mbajtur ndezur “zjarrin” e lirisë dhe rezistencës e cila kulmoi me çlirimin e saj në vitin 1999. Rrugëtimi fillon tek Teatri ODA dhe përfundon tek rruga UÇK, tek selia e OVL UÇK-së. Gjatë rrugëtimit mund të shihen vende ku kanë ndodhur momente kthese për fatin tonë kombëtar siç janë Mezja e Studentëve, sheshi (ish Korzo) ku janë mbajtur protestat, selia e të Burgosurve Politik etj.


Lirak Celaj
Lirak Celaj

DOWNLOAD OUR APP TO DISCOVER THIS TOUR AND MANY OTHERS.

play-storeapp-store

The Echoes


HYRJA

Skena I

Skena II

Skena III

Skena IV

Discover more geolocated content in our apps.

play-storeapple-app-store


Or start creating tours, treasure hunts, POI maps... Just let your imagination guide you.

SIGN UP

Are you a creator?

START HERE

Privacy & cookie policy / Terms and conditions

© ECHOES. All rights reserved / ECHOES.XYZ Limited is a company registered in England and Wales, Registered office at Merston Common Cottage, Merston, Chichester, West Sussex, PO20 1BE

v2.4.1 © ECHOES. All rights reserved.