1770 Ecje auditive

room 5 ECHOES

Prishtinë
Një rrëfim i gruas nga dy skajet e moshës - skajin e përvojës jetësore e profesionale dhe skajin tjetër - atë të fillimit të përvojës jetësore e profesionale.

DOWNLOAD OUR APP TO DISCOVER THIS TOUR AND MANY OTHERS.

play-storeapp-store

The Echoes


1.Dëshirat e moçme

Mirë se erdhët! Mirë se erdhët në grupin tonë! Pa marrë parasysh a jeni 17 apo 70 vjeç apo dikund nd…

2. Shumë për të dhënë

Shumë për të dhënë e shumë për të treguar për ecjen tonë jetësore.

3. Let's dance!

Vallezojme bashkerisht dhe ndjehemi shume mire, ndjehemi se e kemi ri pushtuar hapesiren e qytetit t…

4. Jeta dhe dashuria

Çka do të bëjmë?! Çka kemi bërë?! Çka do të kishim bërë ndryshe po të ishte e mundur?!

5. Ëndrrat

Hapësira jonë e madhe që na zë të gjithëve. Këtu shumë ëndrra lindin, këtu shumë ëndrra bashkohen e …

Discover more geolocated content in our apps.

play-storeapple-app-store


Or start creating tours, treasure hunts, POI maps... Just let your imagination guide you.

SIGN UP

Are you a creator?

START HERE

Privacy & cookie policy / Terms and conditions

© ECHOES. All rights reserved / ECHOES.XYZ Limited is a company registered in England and Wales, Registered office at Merston Common Cottage, Merston, Chichester, West Sussex, PO20 1BE

v2.4.4 © ECHOES. All rights reserved.