Berlevåg Åpen Form Paviljong av Luft / Berlevåg Open Form Pavilion of Air

room 7 ECHOES

Details https://www.recordedfields.net/installations/berlevag-open-form-pavilion-of-air/

[Bla nedover for Norsk tekst] Walk very slowly to allow sounds to enter gradually, notice the borders of these zones where new sounds fade-in, spend time in some places to notice the long sounds develop.

“Berlevåg Åpen Form Paviljong av Luft” (Berlevåg Open Form Pavilion of Air) is a floating roof of sound extending across the area between Kvitbrakka AIR & Berlevåg Havnemuseum, triggered by GPS and accessed via a smartphone, headphones and the echoes.xyz app. Inspired by Polish architects Oskar & Zofia Hansen’s “Open Form” architectural concept (ca. 1959), this audiowork is one of 15 locations in 9 countries in the pan-European Open Form Pavilion of Air series, using sound and site-mapping to offer a playful renewal and reframing of public space as an essential place of engagement for the community. By walking through different zones between Kvitbrakka AIR & Berlevåg Havnemuseum while using your mobile phone, the Echoes app and headphones, you become a participatory listener producing a composition in real-time. Your navigation creates a unique choreography via GPS, combining and changing sounds mapped along the site outside the main building through the app. Hear this unique Arctic harbouside location and its context become transformed by the sounds forming this floating acoustic architecture, revealing an immersive, profoundly spatial and physical experience. The Pavilion has no visible presence outside the app and can only be accessed and enjoyed on-site in Berlevåg.

Overview of the series https://www.rte.ie/culture/2023/0327/1366079-new-music-dublin-welcomes-you-to-the-open-form-pavilion-of-air/

_ NORSK Gå veldig sakte for å la lydene komme gradvis inn, legg merke til grensene for disse sonene der nye lyder fades inn, bruk tid på noen steder for å legge merke til de lange lydene som utvikler seg.

"Berlevåg Åpen Form Paviljong av Luft" er et flytende lydtak som strekker seg over området mellom Kvitbrakka AIR og Berlevåg Havnemuseum, utløst av GPS og tilgjengelig via en smarttelefon, hodetelefoner og echoes.xyz-appen. Inspirert av de polske arkitektene Oskar & Zofia Hansens arkitektoniske konsept "Open Form" (ca. 1959), er dette lydverket ett av 15 steder i 9 land i den paneuropeiske Open Form Pavilion of Air-serien, som bruker lyd og stedskartlegging for å tilby en leken fornyelse og omforming av det offentlige rom som et viktig sted for engasjement for samfunnet.

Ved å gå gjennom ulike soner mellom Kvitbrakka AIR og Berlevåg Havnemuseum mens du bruker mobiltelefonen, Echoes-appen og hodetelefoner, blir du en deltakende lytter som produserer en komposisjon i sanntid. Navigasjonen din skaper en unik koreografi via GPS, der du kombinerer og endrer lydene som er kartlagt langs området utenfor hovedbygningen gjennom appen. Hør hvordan denne unike arktiske havnebassenget og konteksten forvandles av lydene som danner denne flytende akustiske arkitekturen, og få en oppslukende, romlig og fysisk opplevelse. Paviljongen er ikke synlig utenfor appen, og kan kun oppleves på stedet i Berlevåg.


DOWNLOAD OUR APP TO DISCOVER THIS TOUR AND MANY OTHERS.

play-storeapp-store

The Echoes


Lower Middle

Front Middle

Front Right

Front Left

Centre

Discover more geolocated content in our apps.

play-storeapple-app-store


Or start creating tours, treasure hunts, POI maps... Just let your imagination guide you.

SIGN UP

Are you a creator?

START HERE

Privacy & cookie policy / Terms and conditions

© ECHOES. All rights reserved / ECHOES.XYZ Limited is a company registered in England and Wales, Registered office at Merston Common Cottage, Merston, Chichester, West Sussex, PO20 1BE

v2.4.4 © ECHOES. All rights reserved.