De skulle heller lage egne maskiner: negative capability

room 1 ECHOES

Oslo

Maskiner: Negative Capability 04:06 Måten vi går på lagar ei (for det meste) toføtt rytme. Kva er beingrindsstemma. Kan ein snakke frå ei beingrind heller enn ein subjektivert kropp? Om ein ser etter ein anna ståstad å lage fra, enn det etablerte og det tilskrivne, leiter etter sprekker der noko ein enno ikkje veit kva er kan feste seg, kan det å sjå til negasjonen av den midlertidige hypotesa vere vegen. Anne Lise Knoffs grafiske plater er skorne med so tynn koldnål at dei knapt toler eit par trykk før plata er ulesleg. Holtsmark føyer saman tenking og kjenslar, insisterer på at det må gå. Suzeau-Boetti si delvis oversatte tekst (der er ellipser, slik: (...), og argumentet liksom flyter mellom avsnitta) bruker stadig tettare caps-lock ettersom ho ikkje får landa ei løysing, som var det ein ekstremmetall lyric. Stadar: feltopptak graving i sand + haltande gange + vestibylen til folkemuseet på Bygdøy. Kjelder: Karen Holtsmark i Konkretion vol 2, «abstraksjon» 1935; Anne-Marie Sauzeau-Boetti On Negative capability as practice in women's art, 1979, Studio International. De skulle heller lage egne maskiner - Undersøkelser i Kunstnerforbundets arkiv 1910-2023, er utgitt i 2023 av Atelier Kunstnerforbundet i forbindelse med arkivprosjektet. Formålet er å sikre dokumentasjon, tilgjengeliggjøring og aktualisering av arkivmaterialet. Sammen med Elise Storsveen og Helene Duckert er Ragnhild Aamås' verk en av tre testproduksjoner som utforsker arkivet.

Bilde: foto av inngangspartiet til Folkemuseet der Karen Holtsmarks digre billedvev Solens gang (1959-1964) hang etter at det ble flyttet fra Vandrehallen i Stortinget.


ragnaam
ragnaam
tba

DOWNLOAD OUR APP TO DISCOVER THIS TOUR AND MANY OTHERS.

play-storeapp-store

The Echoes


Maskiner: Negative Capability

04:06 Stadar: feltopptak graving i sand + haltande gange + vestibylen til folkemuseet på Bygdøy. Kje…

Discover more geolocated content in our apps.

play-storeapple-app-store


Or start creating tours, treasure hunts, POI maps... Just let your imagination guide you.

SIGN UP

Are you a creator?

START HERE

Privacy & cookie policy / Terms and conditions

© ECHOES. All rights reserved / ECHOES.XYZ Limited is a company registered in England and Wales, Registered office at Merston Common Cottage, Merston, Chichester, West Sussex, PO20 1BE

v2.4.4 © ECHOES. All rights reserved.