Antonina Nowacka - Neutral Field #1

room 17 ECHOES

Wrocław

Tak sobie wyobrażam “Neutrdrom”: tak wielki, że go już trudno dostrzec i tak bardzo w swojej funkcji doskonały, że zupełnie bezinteresowny. Naczynie do łowienia nie wiadomo już czego. Obraz - pomnik, który nic nie sugeruje, tylko jest. Jerzy Ludwiński, “Odra” 10/1968

W programie #9 edycji Canti Spazializzati odbywającej się pod hasłem “Pole Neutralne” prezentujemy projekty podejmujące próbę interpretacji audiosfery Wrocławskich Pól Irygacyjnych jako Neutrdromu według idei Jerzego Rosołowicza. Kontynuujemy tym samym zeszłoroczne działania, które skupione na dźwiękowych impresjach o sposobie działania Neutrdromu zaowocowały 12 premierowych kompozycji przestrzennych dla wielokanałowej instalacji w Żyjni w galerii Dizajn BWA Wrocław (https://soundartforum.bandcamp.com/album/canti-spazializzati-x-radio-yjnia)

W roku 2021 praktykę pracy poszerzyliśmy o aspekt kreacji przestrzeni akustycznej dla dźwięku, dając do dyspozycji kompozytorkom i kompozytorom narzędzią poszechnie stosowane w projektach wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości (VR/XR). Zainteresowały nas nie tylko ich możliwości pod względem komponowania aspektami przestrzennymi dźwięku, ale również również nowe konteksty dla działań performatywnych. Nasłuch Wrocławskich Pól Irygacyjnych zaczęliśmy na zaproszenie Katarzyny Roj w ramach przygotowań do wystawy “Pole regeneracji”. Efektem tego procesu jest audiopaper przygotowany do numeru Glissanda poświeconego ekologii dźwiękowej (http://audiopapers.glissando.pl/swit/), jak i pytanie o to w jaki sposób możemy zachować i utrwalić audiosferę unikalnego ekosystemu Pól przy wszechobecności smogu akustycznego pochodzącego z dróg szybkiego ruchu pociągów i samochodów, autostrady i lotniska? Sięgając po narzędzia kreacji akustyki przestrzeni wirtualnych tworzymy zestaw propozycji dźwiękowych pozwalających poszerzyć perspektywę słuchania pejzażu dźwiękowego Pól, doświadczenia ich bogactwa i złożoności dźwiękowej niedostępnej dla nieuzbrojonego ludzkiego ucha. Poza technologią zabieramy na Pola duch Jerzego Rosołowicza, proponujemy interpretację Pól jako przestrzeni Neutrdromu. Jego audiosfera, w koncepcji wchodząca w interakcje z myślami i stanem emocjonalnym osób w nim przebywających, staje się środowiskiem dla praktykowania działań neutralnych. Proponujemy słuchanie Pól Irygacyjnych jako Neutdromu, który Rosłowicz chciał zawiesić nad Wrocławiu. Stworzony przez zaproszone artystki i artystów przestrzenie akustycznych w formie wirtualnych instalacji dźwiękowych, dedykowanych im kompozycji oraz działań performatywnych jest zaproszeniem do otwarcia na poszukiwania praktyk głębokiego słuchania.

Brandon LaBelle w eseju “O akustycznej sprawiedliwości” definiując pojęcie queerowej akustyki zwraca uwagę, że “słuchać to nie tylko usłyszeć, ale także dostrajać i rozstrajać, równoważyć i ścierać ze sobą formy i siły, które formują nas jako jednostki, jak i uczestniczą w formowaniu innych”. Modyfikowane przestrzenie akustyczne mogą ten proces wspomagać, celowo zaburzając dominującą tonację danych miejsc. Proces słuchania staje się aktem ekspresji siły ciała, jako zmysłowej i głęboko transformującej zdolności do wyrażania indywidualnego i zbiorowego zrozumienia i zdolności do współpracy. Słuchanie jako zdolność do dostrajania do współuczestniczenia, obrony i debaty, która wspiera refleksję współczucie i troskę o siebie i innych, bardzo pomaga w rywalizacji z dominującymi systemami społecznymi. W cytowanej przez LaBelle książce “Beyond the Periphery of the Skin: Rethinking, Remaking, and Reclaiming the Body in Contemporary Capitalism” Silvia Federici pisze “Nasze ciała mają powody, dla których musimy się ich na nowo uczyć, odkrywać i wymyślać,. Musimy słuchać ich języka jako drogi do naszego uzdrowienia, tak jak musimy słuchać języka i rytmów świata przyrody jako drogi do zdrowia i uzdrowienia ziemi”.

𝙲𝚣ł𝚘𝚠𝚒𝚎𝚔 𝚙𝚛𝚣𝚎𝚣 ś𝚠𝚒𝚊𝚍𝚘𝚖𝚎 𝚍𝚣𝚒𝚊ł𝚊𝚗𝚒𝚎 𝚗𝚎𝚞𝚝𝚛𝚊𝚕𝚗𝚎 𝚒 𝚠 𝚓𝚎𝚐𝚘 𝚛𝚎𝚣𝚞𝚕𝚝𝚊𝚝𝚊𝚌𝚑 𝚖𝚘ż𝚎 𝚞𝚝𝚘ż𝚜𝚊𝚖𝚒ć 𝚜𝚒ę 𝚣 𝚗𝚊𝚝𝚞𝚛ą, 𝚛ó𝚠𝚗𝚘𝚌𝚣𝚎ś𝚗𝚒𝚎 𝚖𝚊𝚓ą𝚌 𝚠𝚒ę𝚔𝚜𝚣ą 𝚜𝚣𝚊𝚗𝚜ę 𝚊𝚜𝚢𝚖𝚒𝚕𝚘𝚠𝚊ć 𝚓𝚎, 𝚊 𝚠 𝚣𝚎𝚝𝚔𝚗𝚒ę𝚌𝚒𝚞 𝚣 𝚛𝚣𝚎𝚌𝚣𝚢𝚠𝚒𝚜𝚝𝚘ś𝚌𝚒ą 𝚣𝚊𝚜𝚝𝚊𝚗ą, 𝚙𝚛𝚣𝚎𝚝𝚠𝚊𝚛𝚣𝚊ć 𝚓𝚎 𝚠 𝚜𝚙𝚘𝚜ó𝚋 𝚋𝚊𝚛𝚍𝚣𝚒𝚎𝚓 𝚍𝚘𝚜𝚔𝚘𝚗𝚊ł𝚢 𝚍𝚕𝚊 𝚠ł𝚊𝚜𝚗𝚎𝚐𝚘 𝚜𝚣𝚌𝚣ęś𝚌𝚒𝚊. Ś𝚠𝚒𝚊𝚍𝚘𝚖𝚎 𝚍𝚣𝚒𝚊ł𝚊𝚗𝚒𝚎 𝚗𝚎𝚞𝚝𝚛𝚊𝚕𝚗𝚎, 𝚝𝚘 𝚌𝚣𝚢𝚗𝚗𝚘ś𝚌𝚒 𝚠𝚢𝚔𝚘𝚗𝚢𝚠𝚊𝚗𝚎 𝚙𝚛𝚣𝚎𝚣 𝚌𝚣ł𝚘𝚠𝚒𝚎𝚔𝚊, 𝚗𝚒𝚎 𝚙𝚛𝚣𝚢𝚗𝚘𝚜𝚣ą𝚌𝚎 𝚖𝚞 𝚊𝚗𝚒 𝚔𝚘𝚛𝚣𝚢ś𝚌𝚒 𝚊𝚗𝚒 𝚜𝚣𝚔𝚘𝚍𝚢. 𝙹𝚎𝚜𝚝 𝚘𝚗𝚘 𝚙𝚛𝚣𝚎𝚌𝚒𝚠𝚒𝚎ń𝚜𝚝𝚠𝚎𝚖 ś𝚠𝚒𝚊𝚍𝚘𝚖𝚎𝚐𝚘 𝚍𝚣𝚒𝚊ł𝚊𝚗𝚒𝚊 𝚌𝚎𝚕𝚘𝚠𝚎𝚐𝚘. 𝚃𝚊 𝚞𝚗𝚒𝚠𝚎𝚛𝚜𝚊𝚕𝚗𝚊 𝚊𝚗𝚝𝚢𝚒𝚍𝚎𝚊, 𝚘𝚛𝚊𝚣 𝚋ę𝚍ą𝚌𝚎 𝚓𝚎𝚓 𝚔𝚘𝚗𝚜𝚎𝚔𝚠𝚎𝚗𝚌𝚓ą ś𝚠𝚒𝚊𝚍𝚘𝚖𝚎 𝚍𝚣𝚒𝚊ł𝚊𝚗𝚒𝚎 𝚗𝚎𝚞𝚝𝚛𝚊𝚕𝚗𝚎, 𝚜𝚊𝚖𝚎 𝚠 𝚜𝚘𝚋𝚒𝚎 𝚋𝚎𝚣𝚠𝚊𝚛𝚝𝚘ś𝚌𝚒𝚘𝚠𝚎, 𝚣𝚊ś 𝚓𝚊𝚔𝚘 𝚞𝚣𝚞𝚙𝚎ł𝚗𝚒𝚎𝚗𝚒𝚎 𝚠𝚜𝚣𝚢𝚜𝚝𝚔𝚒𝚌𝚑 𝚒𝚍𝚎𝚒 ś𝚠𝚒𝚊𝚍𝚘𝚖𝚎𝚐𝚘 𝚍𝚣𝚒𝚊ł𝚊𝚗𝚒𝚊 𝚌𝚎𝚕𝚘𝚠𝚎𝚐𝚘 𝚜𝚝𝚊𝚗𝚘𝚠𝚒ą 𝚘𝚐𝚛𝚘𝚖𝚗ą 𝚎𝚗𝚎𝚛𝚐𝚒ę 𝚣𝚍𝚘𝚕𝚗ą, 𝚣𝚓𝚎𝚍𝚗𝚘𝚌𝚣𝚢ć 𝚙𝚘𝚙𝚛𝚣𝚎𝚣 𝚝𝚘 𝚌𝚘 𝚓𝚎𝚜𝚝 𝚒𝚜𝚝𝚘𝚝ą 𝚗𝚊𝚝𝚞𝚛𝚢, 𝚙𝚘𝚙𝚛𝚣𝚎𝚣 𝚛𝚞𝚌𝚑, 𝚣𝚖𝚒𝚎𝚗𝚗𝚘ść 𝙳𝚉𝙸𝙰Ł𝙰𝙽𝙸𝙴 - 𝚌𝚊łą 𝚕𝚞𝚍𝚣𝚔𝚘ść, 𝚋𝚎𝚣 𝚠𝚣𝚐𝚕ę𝚍𝚞 𝚗𝚊 𝚙𝚛𝚣𝚎𝚔𝚘𝚗𝚊𝚗𝚒𝚊 𝚙𝚘𝚕𝚒𝚝𝚢𝚌𝚣𝚗𝚎 𝚒 𝚛𝚎𝚕𝚒𝚐𝚒𝚓𝚗𝚎, 𝚙𝚛𝚣𝚢𝚗𝚊𝚕𝚎ż𝚗𝚘ść 𝚙𝚊ń𝚜𝚝𝚠𝚘𝚠ą 𝚒 𝚛𝚊𝚜𝚘𝚠ą 𝚊 𝚙𝚛𝚣𝚢𝚗𝚊𝚓𝚖𝚗𝚒𝚎𝚓 𝚓𝚎𝚓 𝙽𝙰𝙹𝙱𝙰𝚁𝙳𝚉𝙸𝙴𝙹 𝚃𝚆Ó𝚁𝙲𝚉Ą 𝙲𝚉ĘŚĆ 𝚍𝚕𝚊 𝚞𝚗𝚒𝚔𝚗𝚒ę𝚌𝚒𝚊 𝚣𝚊𝚐ł𝚊𝚍𝚢. Jerzy Rosołowicz, O działaniu neutralnym, Wrocław 1967

⚫️ Antonina Nowacka - wokalistka i artystka dźwiękowa wykorzystująca głos jako podstawowy instrument i budulec brzmieniowy. Interesuje się alternatywnymi formami użycia głosu, rozszerzonymi technikami wokalnymi, kulturą ludową i wschodnią, a przede wszystkim ich wpływem na praktyki wokalne, oraz głębokimi formami przetwarzania i syntezy dźwięku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Stypendystka Ministerstwa Kultury Indonezji w zakresie muzykologii. Studentka hindustańskiej muzyki klasycznej pod okiem wokalisty Shashwati Mandal. Współtwórczyni multidyscyplinarnego zespołu WIDT oraz duetu muzycznego Mentos Gulgendo. W ubiegłym roku ukazał się jej solowy album „Lamunan”, nagrany na głos oraz jego echa rezonujące w tunelu twierdzy Modlin jako rezultat wielu godzin spędzonych na praktykach wokalnych w jawajskich jaskiniach. Lamunan zostało bardzo ciepło przyjęto przez krytykę, trafiając m.in na listę 100 najlepszych albumów 2020 roku sporządzoną przez brytyjski portal Quietus. Swoistą kontynuacją są opublikowane w tym roku szkice wokalne nagrane w opustoszałych prowincjonalnych kościołach stanu Oaxaca w Meksyku. https://mondoj.bandcamp.com/album/lamunan https://www.cafeoto.co.uk/shop/antonina-nowacka-vocal-sketches-from-oaxaca/

🔳🔳🔳 O / about Canti Spazializzati Prowadzony od roku 2018 cykl warsztatowo-koncertowy poświęcony teoriom i praktykom muzyki eksperymentalnej skupionym na koncepcjach uprzestrzenniania kompozycji dźwiękowych stworzonych dla wielokanałowego nagłośnienia. Łączy ideę prezentacji nowych projektów muzycznych z umożliwieniem artystom rozwijania przestrzennych aspektów kompozycji dźwiękowej i stworzeniem platformy współpracy pomiędzy młodymi muzykami, kompozytorami i artystami dźwiękowymi.

The series of workshops and concerts, carried out since 2018, is dedicated to theories and practices in the field of experimental music, focusing on the concepts of spatialisation of sound compositions created for multi-channel sound systems. It combines the idea of presenting new music projects and providing artists with the opportunity to develop the spatial aspects of sound compositions, as well as creating a platform for cooperation between young musicians, composers and sound artists.

Kurator / curator : Daniel Brożek Zespół produkcyjny / production: Joanna Sokalska, Jan Chrzan Organizator / organiser: Fundacja PozyTYwka Współorganizator / co-organiser: BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej identyfikacja wizualna / graphic: Karolina Pietrzyk + Gilbert Schneider + Mateusz Zieleniewski Cykl współfinansowany ze środków Miasta Wrocławia | www.wroclaw.pl


Canti Spazializzati / Sound Art Forum
Canti Spazializzati / Sound Art Forum
https://www.facebook.com/CantiSpazializzati https://soundartforum.bandcamp.com/

DOWNLOAD OUR APP TO DISCOVER THIS TOUR AND MANY OTHERS.

play-storeapp-store

The Echoes


juju

ztrupek

lun

aionasy

kapralova

Discover more geolocated content in our apps.

play-storeapple-app-store


Or start creating tours, treasure hunts, POI maps... Just let your imagination guide you.

SIGN UP

Are you a creator?

START HERE

Privacy & cookie policy / Terms and conditions

© ECHOES. All rights reserved / ECHOES.XYZ Limited is a company registered in England and Wales, Registered office at Merston Common Cottage, Merston, Chichester, West Sussex, PO20 1BE

v2.4.4 © ECHOES. All rights reserved.