Mapowanie ciszy. Galenosfery Krakowa

room 17 ECHOES

Kraków

Galenosfery to ciche przestrzenie w mieście: enklawy, oazy, nisze. Ich poszukiwanie i mapowanie ma swój początek w uważnym wsłuchaniu się w otoczenie, rozpoznaniu specyfiki dobowego rytmu na danym obszarze. Szukając galenosfer, powoli otwiera się przed słuchającym wyjątkowy świat - soundscape i miasto, które odsłania swoją dźwiękową tożsamość. Galenosfery nie da się jednoznacznie zdefiniować. Odkrywanie stref ciszy ma głęboki związek z rozpoznaniem natury miejsca, kondycją dźwiękowego świata a przede wszystkim z odkrywaniem istotnej części niematerialnego dziedzictwa. To szczególnie ważne w dobie coraz silniejszego wpływu hałasu i nieodwracalnych skutków zanieczyszczenia miejskich obszarów dźwiękiem. Nasza mapa na platformie Echoes unaocznia rozproszenie i niezwykłą delikatność enklaw ciszy i z pewnością nie wyczerpuje dalszych poszukiwań. Jest zaproszeniem do myślenia, dyskusji o otoczeniu, o ciszy i relacji z miejscem. Nagrania zostały zrealizowane w tym samym dniu, o tej samej godzinie, aby ukazać specyficzny moment dnia w różnych miejscach miasta. Piętnaście minut nagrań terenowych z enklaw ciszy.


Badanie zostało sfinansowane ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego Heritage w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na https://fonoteka.etnologia.uj.edu.pl/cisza


Fonoteka Etnograficzna
Fonoteka Etnograficzna

DOWNLOAD OUR APP TO DISCOVER THIS TOUR AND MANY OTHERS.

play-storeapp-store

The Echoes


Bujwida - komentarz

nagranie: Paweł Karolczyk

Bujwida - nagranie

nagranie: Paweł Karolczyk

Bulwar Kurlandzki - komentarz

nagranie: Marcin Ogrodnik

Bulwar Kurlandzki - nagranie

nagranie: Marcin Ogrodnik

Czytelnia Główna BUJ - komentarz

nagranie: Łukasz Sochacki

Discover more geolocated content in our apps.

play-storeapple-app-store


Or start creating tours, treasure hunts, POI maps... Just let your imagination guide you.

SIGN UP

Are you a creator?

START HERE

Privacy & cookie policy / Terms and conditions

© ECHOES. All rights reserved / ECHOES.XYZ Limited is a company registered in England and Wales, Registered office at Merston Common Cottage, Merston, Chichester, West Sussex, PO20 1BE

v2.4.4 © ECHOES. All rights reserved.