Lån meg ditt øre og - Lend me your ear too

room 72 ECHOES

Oslo

Gå til www.asebrunborglie.com for å se heftet som hører til vandringen.

Den stedssensitive geolokative lydvandringen 'Lån meg ditt øre og' sprer seg over området mellom Tøyen og Carl Berner. Gjennom appen Echoes fasiliteres en ikke-lineær opplevelse der lytteren selv velger lengde og rute, og er med på at verket kommer til live.

Lydvandringen fokuserer på de som har bodd, de som bor, og de som kanskje bor her i fremtiden.

Vi er alle del av et nettverk av forskjellige entiteter og liv i konstant interaksjon. Lyd som et allestedsnærværende og likevel flyktig fenomen kan representere dette komplekse nettet som omgir oss, men som vi ikke alltid legger merke til eller ser. I verket kan vi låne et øre til noen av de som er vevd inn i våre liv.

Prosessen er inspirert av en historisk og biologisk kartlegging av Tøyen og Carl Berner med planteforsker Anders Often, biolog Hanna Bjørgaas og zoolog Petter Bøckman.

Verket inkluderer også feltopptak gjort av beboere og stedsfortrolige av Carl Berner og Tøyen. Opptakene, som har blitt tatt opp over en lengre tidsperiode, er gjort av Cassandra Gulli Bergquist, Dijana Sekulic, Florin Dumitru Talpa, Jarosław Pantoł, Katica Suznjevic, Live Marianne Noven, Nel Stanislawa Maliglowska, Nikolina Strbac, Paulina Fedejko- Pantoł, Sasa Jovanovic, Smiljka Nenadic, Sigve Kristiansen og Lie selv. En spesiell takk til Dijana Sekulic og Nora Helset ved KulTur og Språkcafe Tøyen for samarbeidet til denne delen av verket.

Prosjektet er støttet av Fond for Lyd og Bilde og Billedkunstnernes Vederlagsfond.


Go to www.annececilielie.com to see the booklet accompanying the walk.

The site-sensitive geo-locative sound walk Lend me your ear too is spread between the neighborhoods of Tøyen and Carl Berner in Oslo. Through the Echoes app, a non-linear experience is facilitated where the listener decides length and route and is part of making the work come to life. The sound walk is based on those who have dwelled, those who dwell here now, and those who might dwell here in the future.

We are all part of an entangled network of different entities and lives in constant (ex)change. Sound as an all-encompassing yet ephemeral phenomenon can represent this complex web that surrounds us, but that we do not always notice or see. In the work, we can lend an ear to some of those who are woven into our lives.

The process is inspired by a historical and biological mapping of Tøyen and Carl Berner with plant researcher Anders Often, biologist Hanna Bjørgaas, and zoologist Petter Bøckman.

The work also includes field recordings done by residents and familiars of Carl Berner and Tøyen. The recordings, made over an extended period of time, are by Cassandra Gulli Bergquist, Dijana Sekulic, Florin Dumitru Talpa, Jarosław Pantoł, Katica Suznjevic, Live Marianne Noven, Nel Stanislawa Maliglowska, Nikolina Strbac, Paulina Fedejko-Pantoł, Sasa Jovanovic, Smiljka Nenadic, Sigve Kristiansen and Lie herself. A special thank you to Dijana Sekulic and Nora Helset at KulTur and Language Café Tøyen for the collaboration on this part of the project.

The project is supported by the Audio and Visual Fund and Billedkunstnernes Vederlagsfond.


Ase Brunborg Lie
Ase Brunborg Lie

DOWNLOAD OUR APP TO DISCOVER THIS TOUR AND MANY OTHERS.

play-storeapp-store

The Echoes


drilling at Tøyenbadet

Billedhoggerforeningen - different sculpting sounds

ser kunstverk om natten med blomster og en katt

Cassandra bakgård og blokklyder

Cassandra - trafikk på Carl Berner, trikk og låse seg inn hjemme

Discover more geolocated content in our apps.

play-storeapple-app-store


Or start creating tours, treasure hunts, POI maps... Just let your imagination guide you.

SIGN UP

Are you a creator?

START HERE

Privacy & cookie policy / Terms and conditions

© ECHOES. All rights reserved / ECHOES.XYZ Limited is a company registered in England and Wales, Registered office at Merston Common Cottage, Merston, Chichester, West Sussex, PO20 1BE

v2.4.4 © ECHOES. All rights reserved.