Śpiewajmy Pa-fa-wag! - Opera Robotnicza na przestrzeń i słuchaczy (PL)

room 6 ECHOES

Wrocław

Beata Kwiatkowska

Śpiewajmy Pa-fa-wag! - Opera Robotnicza na przestrzeń i słuchaczy / Let’s Sing Pa-fa-wag! – Workers’ Opera for Space and the Audience

słuchowisko dokumentalne w formie spaceru dźwiękowego / documentary audio drama in the form of an soundwalk, 2021

PL: Opera Robotnicza jest mniej znanym wyrywkiem w historii fabryki PaFaWag, przykładem “sztuki dla robotnika”. Autor koncepcji Stanisław Drabik, opowiadał: "zorganizuję pierwszą w kraju Operę Robotniczą w oparciu o związki zawodowe, z własnym chórem, baletem, solistami i orkiestrą…”. Jego współpracownicy i przyjaciele podkreślali : „kto go nie znał, ten nawet nie może sobie wyobrazić, jaka szalona energia, jaki upór, ile artystycznego zapału tkwiło w tym bardzo już przecież wówczas schorowanym ciele. To był naprawdę tytan pracy! O wysoko rozwiniętym instynkcie wodzowskim”. Nagłówki gazet informowały “Robotnicy pragną stworzyć własną operę.”. Jej premiera miała uświetnić Kongres Zjednoczeniowy Partii Robotniczych w 1949 roku. Dzieło Drabika, zagrane na podstwie “Flisa” Stanisław Moniszki, rozpoczynało się zbiorową modlitwą, a wykonawcy nie umieli na koniec odśpiewać Międzynarodówki, dlatego Opera Robotnicza zakończyła się fiaskiem. Lokalna prasa pisała o „jedynym w swoim rodzaju eksperymencie”, w historii polskiego teatru wspomina się o „groteskowym spełnieniu haseł propagandowych swoich czasów”.

Interaktywny spacer dźwiękowy jest zaproszeniem do udziału w procesie powstania współczesnej wersji Opery Robotniczej. By wziąć udział w przedsięwzięciu najlepiej użyć aplikacji ECHOES na smartfonie. Po jej instalacji należy otworzyć spacer o tytule Śpiewajmy Pa-fa-wag! , wcisnąć opcję “stream”, założyć słuchawki, przespacerować się w miejsca zaznaczone na mapce i podążać za narracją.

Nieinteraktywna wersja słuchowiskowa jest dostępna pod adresem https://soundartforum.bandcamp.com/album/piewajmy-pa-fa-wag-opera-robotnicza-na-przestrze-i-s-uchaczy

ENG: The Workers’ Opera is a lesser-known episode in the history of the PAFAWAG factory, an example of “art for the worker.” Stanisław Drabik, the originator of the idea, said: I will organise the first Workers’ Opera in Poland, based on trade unions, with its own choir, ballet, soloists and orchestra. His colleagues and friends stressed: If you didn’t know him, it’s hard to imagine how much energy, stubbornness and artistic enthusiasm could fit in his already ailing body. He was a true titan of work! With a highly developed leadership instinct. Newspaper headlines informed: Workers want to create their own opera. Its premiere was due to coincide with the Unification Congress of Workers’ Parties in 1949. Drabik’s work, based on Stanisław Moniuszko’s Flis, began with a collective prayer, but the performers could not sing The Internationale at the end, which is why the staging of the Workers’ Opera in Wrocław ended in a fiasco. The local press wrote about a unique experiment, whereas anthologies of Polish theatre mention a grotesque fulfilment of the propaganda slogans of the day. The interactive audio walk is an invitation to participate in the process of creating a modern version of the Workers’ Opera.

A non-interactive version of the walk is available at https://soundartforum.bandcamp.com/album/piewajmy-pa-fa-wag-opera-robotnicza-na-przestrze-i-s-uchaczy

The documentary audio drama in the form of an soundwalk has been premiered during Sound Art Forum of 19t SURVIVAL Art Review in Wroclaw (http://www.survival.art.pl/en/) curated by Daniel Brożek.


Canti Illuminati / Sound Art Forum

Canti Illuminati / Sound Art Forum

https://www.facebook.com/CantiIlluminati https://soundartforum.bandcamp.com/

DOWNLOAD OUR APP TO DISCOVER THIS TOUR AND MANY OTHERS.

play-storeapp-store

The Echoes


Akt 1

Akt 2

Akt 3

Akt 4

Akt 5

Discover more geolocated content in our apps.

play-storeapple-app-store


Or start creating tours, treasure hunts, POI maps... Just let your imagination guide you.

SIGN UP

Are you a creator?

START HERE

Privacy & cookie policy / Terms and conditions

© ECHOES. All rights reserved / ECHOES.XYZ Limited is a company registered in England and Wales, Registered office at Merston Common Cottage, Merston, Chichester, West Sussex, PO20 1BE

v2.3.2 © ECHOES. All rights reserved.