Lubelska Pawilon Powietrza Formy Otwartej / Lublin Open Form Pavilion of Air

room 13 ECHOES

Lublin

Details: https://www.recordedfields.net/installations/lublin-pavilion-of-air/

Oskar & Zofia Hansen’s architectural concept to signify service areas within the Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa* (LSM) complex (e.g. the Apteka, Kindergarten etc) with a parabola-shaped roof has been adapted by Curgenven into an audio work which offers a playful renewal of LSM’s Open Form Theatre. This audio work is presented as a pavilion without walls - a parabolic roof made from sound - which is heard to extend across the Open Form Theatre. It is not a solid roof but a porous airborne concept, one which retains a stark physicality and can be enjoyed as a soundwalk via the Echoes app. The Open Form Pavilion of Air is delineated by this audio roof which lets in the elements and surrounding sound but also changes them, using the same mathematical principles as the parabola, their rising and falling shape heard as lines of rising and falling tones that intersect and change one another. The logo shows the overlapping zones that form the Pavilion, the rising and falling parabolic sound heard when walking through the LSM’s Open Form Theatre, juxtaposed with field recordings from the area. Together they create a choreographic movement where the sounds change as you move through the area, under the invisible but audible parabolic shape of the Pavilion.

  • Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa - the Lublin Housing Cooperative (LSM) is one of the largest post-WWII housing projects in Eastern Poland. Overview here and at the Museum of Housing Estates (MOM) which is at LSM.

Commissioned by Warsztaty Kultury (Culture Workshops) Lublin 2022 in discussion with architect Michał Fronk

Koncepcja architektoniczna Oskara i Zofii Hansenów, aby odróżnić obszary usługowe (np. apteki, przedszkola) w kompleksie Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej* (LSM) dachem w kształcie paraboli, została zaadaptowana przez Curgenvena do postaci utworu dźwiękowego, w którym proponuje on zabawne odnowienie Teatru Formy Otwartej. Praca dźwiękowa jest pawilonem bez ścian – z parabolicznym dachem wykonanym z dźwięku – który rozciąga się nad całym Teatrem Formy Otwartej. Nie jest to solidny dach, lecz porowata, unosząca się w powietrzu koncepcja, która zachowuje surową fizyczność i którą można się cieszyć podczas spaceru dźwiękowego za pośrednictwem aplikacji Echoes. Pawilon Powietrza Formy Otwartej jest ograniczony dachem dźwiękowym, który wpuszcza elementy i otaczające dźwięki, ale także je zmienia, wykorzystując te same zasady matematyczne co parabola. Jej wznoszący się i opadający kształt słychać jako linie wznoszących się i opadających tonów, które przecinają się i zmieniają nawzajem. Logo przedstawia nakładające się na siebie strefy tworzące Pawilon, wznoszący się i opadający dźwięk paraboli słyszany podczas spaceru po Teatrze Form Otwartych LSM zestawiony z nagraniami terenowymi z okolicy. Razem tworzą one ruch choreograficzny, w którym dźwięki zmieniają się w miarę wędrówki po terenie, pod niewidzialnym, ale słyszalnym, parabolicznym kształtem Pawilonu.

  • Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa (LSM) to jeden z największych projektów mieszkaniowych we wschodniej Polsce rozpoczęty po II wojnie światowej. Więcej informacji w Muzeum Osiedli Mieszkaniowych (MOM), które znajduje się w Lublinie.

Zamówienie złożone przez Warsztaty Kultury, Lublin 2022, w porozumieniu z architektem Michałem Fronkiem.


DOWNLOAD OUR APP TO DISCOVER THIS TOUR AND MANY OTHERS.

play-storeapp-store

The Echoes


Stairs entry / Wejście po schodach

Entry to Open Form Theatre via stairs - parabolic tonal sound [Wejście do Teatr Formy Otwartej po sc…

Northwest corner / Północno-zachodni narożnik

Northwest corner of Open Form Theatre - parabolic tonal sound [Północno-zachodni narożnik Teatr Form…

Western side / Zachodnia strona

Western side of Open Form Theatre - parabolic tonal sound [Zachodnia strona Teatr Formy Otwartej - p…

Northern side / Północna strona

North side of Open Form Theatre - parabolic tonal sound [Północna strona Teatr Formy Otwartej - para…

Northeastern corner / Północno-wschodni narożnik

Northeastern corner of Open Form Theatre - parabolic tonal sound [Północno-wschodni narożnik Teatr F…

Discover more geolocated content in our apps.

play-storeapple-app-store


Or start creating tours, treasure hunts, POI maps... Just let your imagination guide you.

SIGN UP

Are you a creator?

START HERE

Privacy & cookie policy / Terms and conditions

© ECHOES. All rights reserved / ECHOES.XYZ Limited is a company registered in England and Wales, Registered office at Merston Common Cottage, Merston, Chichester, West Sussex, PO20 1BE

v2.4.3 © ECHOES. All rights reserved.