Pastaiga ar uzdevumiem

room 24 ECHOES

Ogre

Šī pastaiga piemērota ģimenēm no piecu gadu vecuma bērniem. Tā ir spēle, kurā jāpievērš uzmanība Ogres vasarnīcu detaļām. Iesakām izmantot austiņas, kā arī pārliecināties, ka telefons ir uzlādēts. Pastaiga ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pastaigu "Ogres vasarnīcu stāsti" saturu atbild Ogres Attīstības Biedrība.


DOWNLOAD OUR APP TO DISCOVER THIS TOUR AND MANY OTHERS.

play-storeapp-store

The Echoes


Sākums

Esiet sveicināti pastaigā ar uzdevumiem! Šajā pastaigā mēs pievērsīsim uzmanību detaļām. Patiesībā m…

Četri i

Stop. Paskatieties apkārt, vai varat atrast uzrakstu “Ogre”? Vai atradāt? Tas ir Ogres logo, ko va…

Pieci stari

Stop! Paskatieties apkārt, vai varat atrast ciparu pieci? Cipars pieci redzams uz vārtiņiem. Otrā …

Zīmuļu logi

Stop! Vai varat ieraudzīt zīmuļus? Bieži vien saimnieki saskaņo savas mājas ar palīgēkām. Ir taču …

Saules stabs

Stop! Vai atceraties, kādas bija detaļas, pēc kurām vēlāk būs jāatrod mājas? Atkārtosim. Četri i bur…

Discover more geolocated content in our apps.

play-storeapple-app-store


Or start creating tours, treasure hunts, POI maps... Just let your imagination guide you.

SIGN UP

Are you a creator?

START HERE

Privacy & cookie policy / Terms and conditions

© ECHOES. All rights reserved / ECHOES.XYZ Limited is a company registered in England and Wales, Registered office at Merston Common Cottage, Merston, Chichester, West Sussex, PO20 1BE

v2.4.2 © ECHOES. All rights reserved.